Search

Nabi Muhammad SAW

Ensiklopedia

Shalawat

Panggilan Shallallahu `alaihi Wa Sallam [SAW] disunnahkan kepada kita untuk mengucapkannya ketika mendengar atau menyebut nama Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam.

Perintah untuk bershalawat kepada Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam merupakan perintah dari Al-Quran yaitu

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.. [ Al Ahzab, 33: 56 ]

Anjuran bershalawat ketika nama beliau disebut. Diantaranya:

Riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam [yang] bersabda: “Orang yang paling bakhil adalah seseorang yang jika namaku disebut ia tidak bershalawat untukku.” [H.R. Nasa’i, Tirmidzi dan Thabaraniy]

Sabda Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam: “Celakalah seseorang yang namaku disebutkan di sisinya lalu ia tidak bershalawat untukku.” [H.R. Tirmidzi dan Hakim]

Adapun Alaihi Salam yang dinisbatkan pada Rasul-rasul lainnya, berlandaskan pada perintah:

وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. [ QS. Ash-Shaffaat : 181 ]

Advertisements

SAW

SAW atau Shallallahu `alaihi Wa Sallam adalah lafaz yang mengiringi setiap kali umat Islam mengucapkan kata Muhammad.

Artinya adalah ‘Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepadanya.

Ini adalah ucapan khusus yang hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad.  Sedang untuk nabi dan rasul yang lain hanya mendapat lafaz :  ‘Alaihi Salam.   Artinya: semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya [ para nabi ]

‘Alaihi Salam juga di sematkan kepada para malaikat Allah.

Jika kita tulis dalam teks arab,adalah sbb :

صَلُّوْا عَلَيهِ

Kata shollu adalah fi’il amr  [ kata perintah ], yang artiny, berikanlah shalawat.

Sedangkan kata ‘alaih.. artinya kepadanya.

Gabungan dua kata itu, shollu ‘alaihi… artinya berikanlah shalawat kepadanya.

Dengan kata lain, kalimat : shollu ‘alaihi… adalah perintah kepada orang lain untuk membaca shalawat, dan bukan bacaan shalawat itu sendiri.

 

SWT

SWT adalah singkatan yang kerap digunakan dari kalimat  Subhanahu Wa Ta’ala.

SWT [ Subhanahu wa Ta’ala ] adalah lafaz yang disertakan oleh ummat Islam setelah lafaz Allah.

Artinya adalah Maha Suci Dia Yang Maha Luhur/ Tinggi.

 

Tetapi SWT bukan lah satu satunya lafaz, masih banyak lagi lafaz-lafaz lain, antara lain:

  1. ’Azza wa Jalla => Allah ’Azza wa Jalla
  2. Jalla Jalaluh => Allah Jalla Jalaluh
  3. Tabaroka wa Ta’ala => Allah Tabaroka wa Ta’ala

 

 

 

 

Allah

Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Semua yang ada diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadaNya.  Dia tidak sama dengan mahkluk ciptaanNya dan tidak boleh disamakan. Dia tidak melahirkan juga tidak dilahirkan.

Tidak ada Tuhan selain Allah, Dialah yang patut disembah.

Secara etimologi, lafaz  Allah berasal dari kata: إلــه  [ i-la-h ], artinya:  yang disembah.
Ketika lafaz ”إلــه”  [ i-la-h ] dimasuki huruf ”ma’rifah” alif dan lam ال [ al ], maka huruf hamzah إ [ i ] dibuang untuk mempermudah pengucapan. Dari sini lafaz ”إلــه”  [ i-la-h ] pun menjadi ”اللــه”  [ Allah ]. Kamus Mukhtar Ash-Shahhah, Zainuddin Ar-Razy.

Untuk diketahui, ”ma’rifah” dalam bahasa Arab adalah istilah yang digunakan untuk nama yang khusus/tertentu. Kebalikannya adalah ”nakirah” [ umum ].

Rasul

Rasul lebih khusus daripada nabi, setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul.

Ibnu Abil ‘Izz al Hanafi mengatakan bahwa rasul adalah orang yang diberikan berita oleh Allah dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain maka ia adalah nabi sekaligus rasul.

Nabi

Nabi adalah orang yang diberikan berita/ wahyu oleh Allah SWT  dan dia tidak diperintahkan Allah  untuk menyampaikannya kepada orang lain maka ia adalah nabi.

 

Muhammad

Nabi Muhammad SAW nabi terakhir dan tidak ada nabi lain selain beliau hingga akhir jaman. Beliau lahir di Mekah pada tahun Gajah atau sekitar tahun 570 Masehi.  Meninggal pada usia 62 tahun di Madinah.

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Muhammad Rasulullah SAW

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Kewajiban Mencintai & Mengagungkan Nabi

Dan Larangan Bersikap Berlebihan

Indahnya Ramadhan

Panduan Ramadhan Rasulullah

Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Syamail Nabi Muhammad

Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW

Haji & Umroh

Tuntunan Haji & Umroh Rasulullah

Nama Nama Rasulullah

Asma Al Syarifah

Keutamaan Nabi Muhammad

Keutamaan & Kemulian Nabi Muhammad SAW

Sejarah Perang Rasulullah

Perang Perang Yang Terjadi Di Jaman Rasulullah

Istri Istri Nabi Muhammad SAW

Ummu Al Mukminin, Ibu Orang Orang Beriman

Mukjizat Muhammad SAW

Al Quran Mukjizat Terbesar

Isra Miraj

Perjalan Langit Rasulullah

Hadis Nabi

Kumpulan Hadis Rasulullah SAW

Sejarah Hidup Nabi Muhammad

Lahir Hingga Wafatnya Beliau

Nabi Muhammad SAW

Ensiklopedia