Al Qur’an adalah kalam Allah Yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu dari ketiadaan. Dialah Tuhan yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.

Al Quran diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Muhammad SAW.

Continue reading “Al Quran”

Advertisements