BIBEL, QUR-AN, dan Sains Modern

Dr. Maurice Bucaille

Keaslian yang tak dapat disangsikan lagi telah memberi kepada Quran suatu kedudukan istimewa di antara kitab-kitab Suci, kedudukan itu khusus bagi Quran, dan tidak dibarengi oleh Perjanjian lama dan Perjanjian Baru. Dalam dua bagian pertama daripada buku ini kita telah menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perjanjian Lama dan empat Injil, sebelum Bibel dapat kita baca dalam keadaannya sekarang.

Continue reading “Sejarah Penyusunan Al Quran”

Advertisements