Search

Nabi Muhammad SAW

Ensiklopedia

Kita Wajib Mengikuti Sunnah

Dari Abu Muhammad Abdulloh bin Amr bin Al-Ash rodhiallohu ‘anhuma beliau berkata: Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa”

Continue reading “Kita Wajib Mengikuti Sunnah”

Advertisements

Seruan dan Peringatan Allah Ta’ala

Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah ‘Azza wajalla berfirman,

“Anak Adam mendustakan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian.

Continue reading “Seruan dan Peringatan Allah Ta’ala”

Tanda Kenabian

Rumaitsah r.a meriwayatkan :

‘ Saya mendengar Rasulullah SAW – saya sangat dekat dengan beliau sehingga seandainya saya mau mencium tanda kenabian yang ada diantara kedua pundak beliau, niscaya saya bisa melakukannya- berkata kepada Sa’d bin Mu’adz ketika ia wafat, ‘ Karena kematian Sa’d, ‘Arsy Allah bergetar ‘

HR Tirmidzi dan Ahmad

Hadits Shahih Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Al Qur’an

Seseorang bertanya kepada Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani:

“Ada sebagian orang yang berkata bahwa apabila terdapat sebuah hadits yang bertentangan dengan ayat Al-Qur’an maka hadits tersebut harus kita tolak walaupun derajatnya shahih. Mereka mencontohkan sebuah hadits :”Sesungguhnya mayit akan disiksa disebabkan tangisan dari keluarganya.”

Continue reading “Hadits Shahih Tidak Mungkin Bertentangan Dengan Al Qur’an”

 

  1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukhari dan Muslim)
  2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari
  3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al Hakim)
  4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban)

Read More

Sejarah Hidup Rasulullah, Prolog

1. Tentang Pengarang

2. Kata Perkenalan

3. Prakata

4. Arab Pra-Islam

Continue reading “Sejarah Hidup Rasulullah, Prolog”

Kaligrafi Abu Bakar Chang, Sebuah Seni Yang Menginspirasi

abubakarchang2

Nabi Akhir Jaman wordpress.com _ Jakarta. Galeri Kaligrafi Islam-Tionghoa resmi dibuka mulai  14/8.  

Continue reading “Kaligrafi Abu Bakar Chang, Sebuah Seni Yang Menginspirasi”

Al Quran

Al Qur’an adalah kalam Allah Yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu dari ketiadaan. Dialah Tuhan yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu.

Al Quran diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Muhammad SAW.

Continue reading “Al Quran”

Sejarah Penyusunan Al Quran

BIBEL, QUR-AN, dan Sains Modern

Dr. Maurice Bucaille

Keaslian yang tak dapat disangsikan lagi telah memberi kepada Quran suatu kedudukan istimewa di antara kitab-kitab Suci, kedudukan itu khusus bagi Quran, dan tidak dibarengi oleh Perjanjian lama dan Perjanjian Baru. Dalam dua bagian pertama daripada buku ini kita telah menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perjanjian Lama dan empat Injil, sebelum Bibel dapat kita baca dalam keadaannya sekarang.

Continue reading “Sejarah Penyusunan Al Quran”

Madinah

Madinah adalah sebuah kota tempat Nabi Muhammad dilahirkan.

Madinah disebut juga Madinah Al Munawwarah: مدينة رسول الله  atau  المدينه.  atau Madinat Rasul Allah, Madīnah an-Nabī. Kota Nabi.

Continue reading “Madinah”

Mekah

Mekah adalah kota dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan.  Beliau lahir pada tahun gajah atau sekitar Tahun 570 Masehi.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Muhammad Rasulullah SAW

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Kewajiban Mencintai & Mengagungkan Nabi

Dan Larangan Bersikap Berlebihan

Indahnya Ramadhan

Panduan Ramadhan Rasulullah

Nabi Muhammad ﷺ

Ensiklopedia Shirah Nabawi

Syamail Nabi Muhammad

Kesempurnaan Nabi Muhammad SAW

Haji & Umroh

Tuntunan Haji & Umroh Rasulullah

Nama Nama Rasulullah

Asma Al Syarifah

Keutamaan Nabi Muhammad

Keutamaan & Kemulian Nabi Muhammad SAW

Sejarah Perang Rasulullah

Perang Perang Yang Terjadi Di Jaman Rasulullah

Istri Istri Nabi Muhammad SAW

Ummu Al Mukminin, Ibu Orang Orang Beriman

Mukjizat Muhammad SAW

Al Quran Mukjizat Terbesar

Isra Miraj

Perjalan Langit Rasulullah

Hadis Nabi

Kumpulan Hadis Rasulullah SAW

Sejarah Hidup Nabi Muhammad

Lahir Hingga Wafatnya Beliau

Nabi Muhammad SAW

Ensiklopedia